Prev
 • Taha Giyim olarak faaliyetlerimize 2000 yılından beri devam ediyoruz.
 • 900’e yakın tedarikçimizle tekstil sektöründe liderlik için çalışıyoruz.
 • Fabrikamızda, yılda ortalama 6000 model ve 9500 option’a ait numune üretimi yapılıyor.
 • Yaklaşık 25.000 m2’lik depolama alanına sahibiz.
 • Örme kesimhanesinde yılda ortalama 26.000.000 adet kesim işlemi yapıyoruz.
 • Dokuma kesimhanesinde yılda ortalama 2.200.000 adet kesim işlemi yapıyoruz.
 • Depolarımıza gelen kumaşlar, detaylı bir kalite kontrol sürecinden geçiyor.
 • Yılda ortalama 16.000 ton örme kumaş ve 23.000.000 metre dokuma kumaş sevkiyatı yapıyoruz.
 • 650’ye yakın çalışanımızla sizlere daha iyi hizmet vermek için faaliyet gösteriyoruz.
 • Çalışanlarımıza davranışsal ve teknik gelişim eğitimleri sağlayarak, değer katan bir anlayışla çalışıyoruz.
 • Türkiye’de 2000 yılından beri fark yaratıyoruz!
Next

İnsan Kaynakları

Performans Yönetimi

Performans Yönetimi Sistemimizin Amaçları

 • Performansı başarıya yönlendirebilmek ve iş başında motivasyonu arttırmak,
 • Çalışanların şirket ile birlikte aynı hedefe doğru yol almasını sağlamak,
 • Çalışanların ortaya koydukları iş sonuçlarından gelişim ve kariyer planlamalarını yapmak,
 • Ortaya konan başarı ve sağlanan katkıları tespit ederek başarılı çalışanları ödüllendirmek,
 • Kurumun hedeflere ulaşması için organizasyon içerisindeki potansiyel sahibi ve yüksek performans gösteren çalışanları tespit ederek yetenekleri doğru kullanmak,
 • Çalışanların sahip olması gereken yetkinlikler ve yetkinlik düzeyi hakkında farkındalık yaratarak gelişimlerine katkı sağlamak.

Yetkinlikler ve 360 Derece Yetkinlik Değerlendirme Sistemimiz

Taha Giyim’de her çalışan yaptığı işin niteliklerine göre bir iş ailesinin üyesidir. Her iş ailesinden beklenen temel yetkinlikler ve iş ailesine özgü yetkinlikler daha önceden tanımlanmıştır. Yılda bir kez her çalışan sahip olması gereken yetkinlerin düzeyini belirleyebilmek için 360 derece yetkinlik değerlendirmesine tabi olur. Bu değerlendirme ile kişinin sahip olması gereken yetkinlik düzeyleri anketler aracılığıyla belirlenmeye çalışılır. Bu anketler çalışanların yöneticileri, iç müşterileri, iş arkadaşları, varsa astları ve kendileri tarafından doldurulur ve kişiyi en yakından tanıyan çalışma arkadaşlarından kişinin yetkinlik seviyesi ile ilgili görüş alınır. Bu uygulamanın sonuçları gelişim ve kariyer planlarının oluşturulmasında, atama ve terfi öncesi kişi hakkında izlenim edinme sırasında kullanılır.

Personelimizin performanslarını nasıl ölçüyoruz?

Hedeflerle Yönetim

Pozisyonlara göre belirlenmiş olan “Kilit Performans Göstergeleri” üzerinden takım performansı ölçülür ve üstün başarı gösteren takımdaki üyeler “Performans Primi” ile ödüllendirilir. KPI’lar üzerinden performans değerlendirmesi yılda iki kez (yaz ve kış sezonlarının ardından)Performans Yönetimi ve İnsan Kaynakları Yönetimi departmanları tarafından gerçekleştirilir.

Dönem bittikten sonra yapılan değerlendirmeler bölüm sorumluları ile paylaşılır. Analizler sonrasında iyileştirme alanları belirlenir; bir sonraki dönemde geliştirilmek üzere çalışanlar ile paylaşılır ve aksiyon planları yapılır. Değerlendirilen takımın üstün başarı gösterdiği alanlardaki takım üyeleri, gösterdikleri başarı karşılığında performans primi ile ödüllendirilirler.